Δευτέρα

18:00-20:00 Στράτος Καββάδας

 

20:00-22:00 Ανδρέας Γαλάτουλας

Τρίτη

18:00-20:00 Dj mikio1988

20:00-22:00 Χαράλαμπος Τριανταφύλλου

Τετάρτη

18:00-20:00 Dj Pico

20:00-22:00 Θάνος Μπαρδόπουλος

Πέμπτη

18:00-20:00 Δημήτρης Κορναράκης

20:00-22:00 Παναγιώτης Παναγιώτου

Παρασκευή

18:00-20:00 Νίκος Γωνιώτης

20:00-22:00 Ανδρέας Σπαθης 

22:00-00:00 Xenia

Σαββάτο

08:00-10:00 Ανδρέας Γαλάτουλας 

10:00-12:00 Χαράλαμπος Τριανταφύλλου 

12:00-14:00 Dj Pico 

14:00-16:00 Θάνος Μπαρδόπουλος 

16:00-18:00 Δημήτρης Κορναράκης 

18:00-20:00 Παναγιώτης Παναγιώτου 

20:00-22:00 Νίκος Γωνιώτης 

22:00-00:00 Ανδρέας Σπάθης 

Κυριακή

19:00-21:00 Στράτος Καββάδας 

21:00-23:00 Xenia.